Hộp đựng bút

Quà tặng cao cấp

Khăn trải bàn

Khăn dệt và thêu tay

Khăn trải bàn

Khăn dệt và thêu tay

Khăn trải bàn

Khăn dệt và thêu tay

Khăn trải bàn

Khăn dệt và thêu tay

Bình trang trí

Bình đồng chạm khắc

Bình trang trí

Bình Mina 03

Lọ hoa

Mẫu Mina 01

Lọ hoa

Mẫu Mina 2

Tranh trang trí

Tranh thủ công mỹ nghệ Iran

Tranh trang trí

Tranh cá 3D